VAKERMORE.HUMagyarRomani
Palo vebódaloRomungriki cshibSzikjuv alava!Szikjuv nyelvtano!KípiKapcsolato

Palo vebódalo

Cshavale taj romale!

Adá vebódalo i romungriki cshib kamel mé feder ánde te szikaven taj te pindzsartatinen odolenca, ako te szikjon kamen. Dú barátkinyi szerkesztinen le, jek cshaj taj jek rakli, akaszke na sza jek hi, hogy adádíve ándo Ungriko adí romani cshib majna szako bisztergya taj polóke odoj ikrel, hogy ári merla. Má báre zalog aszavo gav vagy fóro hi, aká o legternedera is vakeren i cshib. De te má o csháve na vakeren románe, ni lengere csháve taj ni lengere onoki na dzsanna, taj lengere dédonoki talán má odá is na dzsanna, hogy valakana valako vakerlahi ánde lengero családo románe. Saj hogy majd avla odá generácijóvo, ako te dzsanlahi, gizdán uppe vállalinlahi i romani cshib taj odá phucsla pesztar „ugyan szavi cshib vakernahi mre ősi?“ Adá vebódalo lenge kergyija taj te szakone ávrenge, ako má te akani uppe pindzsargye, kityi mol amari cshib taj buter kamen pálal te dzsanen. Mist’ odá hogy adala cshibja náne jek sztenderdiko vátozato, vagyis jek aszavi forma aszo szakoneszke norma hi, lijam amenge o „bátorságo“ taj le ungrike ábécévoha íringyam téle minden. La ungrike cshibjakere szabájja viszont ári mukjam, mer avka írinasz téle odona alava, aszo o roma ándar i ungriki cshib lije préko, aszar adana ári phenasz vagy aszar ándo ungriko nyelvjárási hi, phenasz vígo „vég“ taj kípo „kép“ alava írinasz, na végo taj képo, kiráji „király“ taj osztáji „osztály“, na királyi taj osztályi, rádijóvo „rádió“ taj vebódalo „weboldal“, na rádióvo taj weboldalo. Amen upp’ odá sztyam, hogy avka te szikavasz ánde adí cshib, aszar o roma la vakeren szako dive. Mist’ odá na arakhaha ári neve „romane“ alava po ungrike alava aszo préko úje lime, szar phenasz dumalo góno, aká o dumalo „háti“ jelentinel, o góno pale „zsák“-o. Amenge adá csak hátizsáko hi, akar teccinel, akar na. Fontosneszke ikrasz viszont ári te vazden, hogy aszar amen írinasz taj o „hejesírási“ aszo haszninasz csak jek hi maskar o but áver.

Adale vebódaloszkero romano vátozato pe aszave cshibjate hi írime, aszo ándi Nógrád megya vakeren. Na ácshavasz odá, hogy avka hi lácsho, aszar amen adá vagy odá alav pindzsarasz vagy téle írinasz. Te avka lácsho hi, mer merre amende avka le phenen, de te avka lácsho hi, aszar merre tumende le phenen. Bisztos uppe figyelinna p’ odá, hogy p’ amaro vebódalo ándi ungriki cshib te o „cigány“ taj te o „roma“ alava haszninasz, aszoha na kamasz nikasz te sértinen. Pi baszt adala bútyaha na kampja te bajlódinen ándo romano vátozato po vebódalo, mer ándi romani cshib csak o „roma“ alav haszninasz.

Te na kamesz odá, hogy adija cshib ári te merel, szikav taj bicshav adá vebódalo le ávrenge, lajkolin taj osztin le, taj írin amenge tro véleményi vagy tro javaslato, hogy szerinted szar saj ovlahi még feder! Taj te tu még vakeresz adija cshib, szikjar la tre cshávenge, tre onokenge, hogy hagy oven uppe gizdave te ónk!

Hajon tumen lácshe p’ adá ódalo!

Oláh Lídia „Suni“ taj Zuzana Bodnárová „Zsuzsi“

SUNI
Oláh Lídia
ZSU
Zuzana Bodnárová

Kapcsolato

O cele thana tőtin ári!
x

Mangasz, írin ánde o kódo, aszo po kípo hi!

Po ódalo CAPTCHA haszninasz mist’ odá, hogy te dzsanasz, na roboto sztyal.

x